Tehnicki pregled

OPŠTE INFORMACIJE

Tehnička ispravnost vozila je veoma važan faktor bezbednosti saobraćaja. Samo tehnički ispravno vozilo može garantovati njegovu bezbednu primenu pa je, sa tog razloga, tehnička ispravnost vozila i osnovni uslov za registraciju vozila.
Kontrola tehničke ispravnosti vozila obuhvata detaljnu kontrolu svih uređaja vozila, bitnih sa gledišta bezbednosti vožnje, a vrši je, na redovnom tehničkom pregledu, ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. U ovu svrhu, ovlašćene organizacije za vršenje tehničkog pregleda vozila moraju biti opremljene odgovarajućom ispitivačkom opremom i uređajima, a moraju raspolagati i odgovarajućim stručnim kadrom.
Zakonom o bezbednosti saobraćaja je određeno da se redovni tehnički pregled vozila vrši jednom godišnje. Vozila na motorni pogon i priključna vozila, kojim se vrši javni prevoz putnika ili prevoz opasnih materija, kao i vozila kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače, podvrgavaju se tehničkom pregledu svakih 6 meseci.
Tehnički pregled vozila vrše istovremeno najmanje dva ovlašćena radnika sa radnim iskustvom dužim od godinu dana, od kojih jedan mora imati najmanje SSS – saobraćajnog ili mašinskog smera, a drugi stručnu spremu KV ili VKV automehaničara, odnosno biti automehaničar trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme.
Radnici koji vrše tehnički pregled moraju poznavati propise kojima se regulišu pitanja u vezi sa tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati vozila u saobraćaju, kao i druge propise o vršenju tehničkog pregleda vozila i moraju biti obučeni za rukovanje svim uređajima i opremom koji se pri pregledu upotrebljavaju.
Pre početka tehničkog pregleda vozila utvrđuje se da li određeni tehnički ili drugi podaci o vozilu, koji se upisuju u registracioni list, odgovaraju podacima koji su upisani u ispravu o nabavci vozila, odnosno u saobraćajnu dozvolu ili potvrdu o registraciji, ako je vozilo već bilo registrovano. Ako se utvrdi neslaganje ovih podataka ne sme se overiti registracioni list, odnosno izdati potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila, osim ako se promena dokazuje odgovarajućim ispravama, odobrenjem, računom o kupovini i sl.
Tehnički pregled vrši se samo ako je vozilo uredno obojeno, čisto, i bez vidljivih oštećenja karoserije i boje, odnosno da ta oštećenja ne prelaze 5% od limenih površina, karoserije i boje…

Sadržaj

1 KONTROLA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA 2
1.1 OPŠTE INFORMACIJE 3
2 TEHNIČKI PREGLED POJEDINIH UREĐAJA NA MOTORNIM I PRIKLJUČNIM VOZILIMA 4
2.1 PREGLED UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE VOZILOM 4
2.2 PREGLED UREĐAJA ZA ZAUSTAVLJANJE VOZILA 5
2.3 PREGLED UREĐAJA ZA OSVETLJAVANJE PUTA I VOZILA I DAVANJE SVETLOSNIH ZNAKOVA 8
2.4 PREGLED UREĐAJA KOJI OMOGUĆAVAJU NORMALNU VIDLJIVOST 11
2.5 PREGLED UREĐAJA ZA DAVANJE ZVUČNIH ZNAKOVA I KONTROLA BUKE VOZILA 11
2.6 PREGLED UREĐAJA ZA KONTROLU I DAVANJE ZNAKOVA 13
2.6.1 Kontrola tahografa 13
2.7 PREGLED UREĐAJA ZA ODVOĐENJE I ISPUŠTANJE IZDUVNIH GASOVA 14
2.7.1 kontrola izduvnih gasova benzinskih motora 14
2.7.2 UREĐAJ ZA KONTROLU CO – BOSCH 15
2.7.3 UREĐAJ ZA KONTROLU CO – INFRALLIT 16
2.7.4 UREĐAJ ZA KONTROLU CO – HOFMANN 17
2.7.5 HOFMANN JUNIOR 18
2.7.6 IZGLED UREĐAJA HARTRIDGE SMOKEMETER Mk -3 20
2.7.7 PREGLED SASTAVNIH DELOVA HARTRIDGE MK-3 22
2.8 PREGLED PRIKLJUČNOG UREĐAJA ZA SPAJANJE VUČNOG VOZILA I PRIKLJUČNOG VOZILA 24
2.9 PREGLED OSTALIH UREĐAJA I DELOVA VOZILA OD ZNAČAJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA 24
2.9.1 Pregled vozne konstrukcije 24
2.9.2 Pregled karoserije 24
2.9.3 Pregled pogonskih uređaja 24
2.9.4 Pregled pneumatika 25
2.10 PREGLED OPREME VOZILA 25
2.11 KONTROLA DIMENZIJA VOZILA, UKUPNE MASE I ODNOSA BRUTO SNAGE MOTORA I NAJVEĆE DOZVOLJENE MASE VOZILA 26
3 PROPISI, UPUTSTVA I METODOLOŠKI MATERIJAL ZA VRŠENJE TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA 27
Literatura 28

Comments are closed.